Home

Welkom op de website van het Veteranenhuis.

Een ontmoetingsplek voor veteranen en partners.
Openingstijden zijn (tijdelijk) elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

In de toekomst zijn we meerdere dagen per week open. Nadere informatie volgt.
Zolang dat er nog niet is, kunt u ook bellen voor een afspraak. Zodat wij de koffie klaar hebben als u langs komt.

U kunt bellen voor een afspraak naar tel: 06-239 00 746 (Angeniska Kunstman)

frontfoto

 

Waarom

Ervaringen delen met Veteranen die je emoties begrijpen en die ervaringen ook kunnen delen.
Het is noodzakelijk dat men elkaar vooral kameraadschappelijk ondersteunt als men problemen ondervindt door zijn/haar militaire uitzending, in hun thuissituatie of in de maatschappij.

De vraag met name van Veteranen, maar ook van hulpverleners maakt duidelijk dat er behoefte is aan een eigen ontmoetingsplek voor Veteranen. Jonge veteranen zullen steeds meer interesse tonen om samen te komen.

Er zijn in de maatschappij veel vragen over wat het betekent om Veteraan te zijn. Voorlichting geven aan scholieren, instellingen en derden (huisartsen, politie, etc) is noodzakelijk om de maatschappelijke erkenning en het respect te verkrijgen wat de veteraan verdient.

Bij partners, kinderen en familieleden is de vraag groot om elkaar te ontmoeten en mee te participeren in de diverse activiteiten.